Donna Gray

Donna Gray

I am a figurative painter from Carmarthenshire. I graduated with an honours degree in Graphic Design at Carmarthenshire College of Technology and Art in 1999.

Portraits and figurative pieces form the basis for my works. I find people the most interesting subject matter of all, and am fascinated by the challenge of capturing the likeness and character of the person. My approach is very honest, I paint what I see in front of me using a style that comes naturally. I also aim to produce a beautiful and lasting object in the completed work.

I prefer to work from life, making quick sketches in biro and longer studies with water mixable oils on canvas or board.

I enjoy studying the work of as many eminent and influential artists as I can see or read about and admiring a wide range of artists, both old and new. 

Rwyf yn arlunydd ffigurol o Sir Gaerfyrddin. Enillais radd mewn Dylunio Graffig yng Ngholeg Technoleg a Chelf Sir Gaerfyrddin yn 1999.

Portreadau a darnau ffigurol yw'r sail ar gyfer fy ngwaith. Pobl yw'r pwnc sydd o'r diddordeb mwyaf imi, ac rwyf yn hoff o'r her o gyfleu tebygrwydd a chymeriad y person. Mae fy ymagwedd yn onest iawn, ac rwyf yn paentio'r hyn rwyf yn ei weld o'm blaen mewn arddull sy'n dod yn naturiol. Hefyd fy mwriad yw creu gwaith gorffenedig sy'n hardd ac yn rhywbeth fydd yn para.

Arlunio bywyd sydd orau gennyf, rwy’n hoffi gwneud brasluniau cyflym mewn beiro ac astudiaethau hirach gydag olewau y gellir eu cymysgu â dwr,a hynny ar gynfas neu fwrdd.

Rwyf yn mwynhau astudio cynifer o arlunwyr dylanwadol ac amlwg â phosibl drwy ddarllen amdanynt a bwrw golwg ar eu gwaith, ynghyd ag edmygu amrywiaeth helaeth o arlunwyr hen a newydd.

Interested in purchasing from this collection?

FutureExhibitions FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

Thursday 14th March 2019 10:00am - 16:00pm: Nicki Heenan Cold Wax Workshop 2019

Saturday 23rd March 2019 10:00am - 16:00pm: Responding to Landscape - Expression and Structure by David Tress

Saturday 20th April 2019 10:00am - 16:00pm: Responding to Landscape - Expression and Structure by David Tress 2

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

8th March 2019 - 1st May 2019,

Members Spring Exhibition 2019

An exhibition of new works by gallery members for the Spring including paintings, original prints, fine art ceramics, photography, textiles and jewellery.

2nd April 2019 - 10th April 2019,

'Paper Print Paint' - Viv Mullett, Jenny Mynett and Jo Taylor

Three artists come together to showcase their work in three different media at King Street Gallery

8th April 2019 - 30th April 2019,

Neill Curran In The Spotlight

The new Spotlight Room at King Street Gallery will be showcasing the ceramics of Neill Curran

See All

Wednesday 24th April, 2019'New Beginings' - Aberystwyth Printmakers

Friday 20th September, 2019Space - Open Art Competition

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities