Ray Burnell

Ray Burnell

Ray Burnell is a contemporary landscape painter, and as a Welsh learner he is interested in the links between landscape, history and language.
He paints mainly in oils but recently he's tried mixed media art and begun to introduce materials such as sand and slate etc. to add interesting textures and abstract shapes to landscape / seascape painting.
Ray goes plein air painting one day a week in the spring and Summer. "Painting out in the landscape is a completely different experience from painting in the studio. Painting outside in West Wales is a challenge sometimes, with changing light , weather……….and wildlife from angry horseflies to sandwich stealing Preseli ponies !!"

Mae Ray Burnell yn arlunydd tirlun cyfoes, a fel rhywun sy’n dysgu Cymraeg, mae gen i ddiddordeb hefyd yn y cyswllt rhwng tirwedd, hanes ac iaith.
Rwy’n paentio’n bennaf ag olew ond rwyf wedi rhoi cynnig yn ddiweddar ar gelf cyfrwng cymysg, gan ddechrau cyflwyno deunyddiau fel tywod a llechi ac ati er mwyn ychwanegu ansawdd diddorol a siapau haniaethol i baentiadau o’r dirwedd a’r morlun.

Fe fydda i’n mynd i baentio yn yr awyr agored unwaith yr wythnos yn ystod y gwanwyn a’r haf. Mae paentio yn y dirwedd yn brofiad hollol wahanol i baentio yn y stiwdio. Gall fod yn dipyn o her i baentio tu allan yng ngorllewin Cymru weithiau, wrth i’r golau newid, a’r tywydd… heb sôn am y bywyd gwyllt, o bryfed llwyd cas i ferlod Preseli sy’n hoffi dwyn brechdanau!

For more information on Ray Burnell, go to

www.rayburnell.co.uk

Interested in purchasing from this collection?

No documents found.

FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

No documents found.

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

4th October 2021 - 30th October 2021,

Tanya Rotherfield in the Spotlight Oct 2021

The new Spotlight Room at King Street Gallery will be showcasing the recent developmental work of Tanya Rotherfield

5th October 2021 - 6th November 2021,

Autumn Exhibition 2021

An exhibition of new works by gallery members for Autumn including paintings, sculpture, original prints and fine art ceramics.

15th October 2021 - 27th October 2021,

100 Years On Carmarthen Sketch Club and Art Society Centenary Exhibition

See All

No documents found.

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities