Vivienne Albiston

Vivienne Albiston

Vivienne Albiston. 

Always fascinated with groups and collections I regularly use this platform to develop my thrown and hand-built ceramics. Working with multiples has that lovely ability of allowing my vessels to form their own visual ceramic narrative. The simplicity of their shape, which is deliberate, serves to highlight the small differences which exist between the groups.

Raku and smoke firing are the techniques I employ within my ceramic practise.

Wedi fy hudo bob amser gan grwpiau a chasgliadau, rwy’n defnyddio’r llwyfan hwn yn rheolaidd i ddatblygu fy ceramig dafledig ac adeiledig â llaw.  Braf yw gweithio gyda lluosolion,a’u gallu gadael i lestri ffurfio eu naratif gweledol ceramig eu hunain.  Mae symlrwydd eu siâp, sydd yn fwriadol, yn amlygu’r gwahaniaethau bach sy’n bodoli rhwng y grwpiau.  Raku a thanio mwg yw’r technegau rwy’n eu defnyddio o fewn f’ymarfer ceramig. 

http://valbistonceramics.weebly.com/

valbistonceramics@gmail.com

Interested in purchasing from this collection?

No documents found.

FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

No documents found.

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

5th July 2019 - 4th September 2019,

Late Summer Exhibition 2019

An exhibition of new works by gallery members for the late summer months including paintings, original prints and fine art ceramics.

1st August 2019 - 31st August 2019,

Hayley Buchanan In The Spotlight

The Spotlight Room at King Street Gallery will be showcasing the paintings of Hayley Buchanan

9th August 2019 - 28th August 2019,

Debbie Dunbar & Valerie Price West

A new exhibition of work by painter Debbie Dunbar and ceramic sculptor Valerie Price West at King Street Gallery

See All

Friday 20th September, 2019Space - Open Art Competition

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities