Vivienne Albiston

Vivienne Albiston

Vivienne Albiston. 

Always fascinated with groups and collections I regularly use this platform to develop my thrown and hand-built ceramics. Working with multiples has that lovely ability of allowing my vessels to form their own visual ceramic narrative. The simplicity of their shape, which is deliberate, serves to highlight the small differences which exist between the groups.

Raku and smoke firing are the techniques I employ within my ceramic practise.

Wedi fy hudo bob amser gan grwpiau a chasgliadau, rwy’n defnyddio’r llwyfan hwn yn rheolaidd i ddatblygu fy ceramig dafledig ac adeiledig â llaw.  Braf yw gweithio gyda lluosolion,a’u gallu gadael i lestri ffurfio eu naratif gweledol ceramig eu hunain.  Mae symlrwydd eu siâp, sydd yn fwriadol, yn amlygu’r gwahaniaethau bach sy’n bodoli rhwng y grwpiau.  Raku a thanio mwg yw’r technegau rwy’n eu defnyddio o fewn f’ymarfer ceramig. 

http://valbistonceramics.weebly.com/

valbistonceramics@gmail.com

Interested in purchasing from this collection?

No documents found.

FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

No documents found.

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

27th November 2020 - 30th December 2020,

Spotlight on – Tony Llewellyn 2020

The Spotlight Room at King Street Gallery will be showcasing the photography of Tony Llewellyn

27th November 2020 - 6th February 2021,

Winter Exhibition 2020

An exhibition of new works by gallery members for winter including paintings, sculpture, original prints and fine art ceramics.

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities