Vivienne Albiston

Vivienne Albiston

Vivienne Albiston. 

Always fascinated with groups and collections I regularly use this platform to develop my thrown and hand-built ceramics. Working with multiples has that lovely ability of allowing my vessels to form their own visual ceramic narrative. The simplicity of their shape, which is deliberate, serves to highlight the small differences which exist between the groups.

Raku and smoke firing are the techniques I employ within my ceramic practise.

Wedi fy hudo bob amser gan grwpiau a chasgliadau, rwy’n defnyddio’r llwyfan hwn yn rheolaidd i ddatblygu fy ceramig dafledig ac adeiledig â llaw.  Braf yw gweithio gyda lluosolion,a’u gallu gadael i lestri ffurfio eu naratif gweledol ceramig eu hunain.  Mae symlrwydd eu siâp, sydd yn fwriadol, yn amlygu’r gwahaniaethau bach sy’n bodoli rhwng y grwpiau.  Raku a thanio mwg yw’r technegau rwy’n eu defnyddio o fewn f’ymarfer ceramig. 

http://valbistonceramics.weebly.com/

valbistonceramics@gmail.com

Interested in purchasing from this collection?

No documents found.

FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

No documents found.

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

1st April 2021 - 30th April 2021,

Inside Outside - Open Art Competition

The annual King Street Gallery Open Art Competition is themed around Inside Outside.

14th April 2021 - 22nd May 2021,

Spring Exhibition 2021

An exhibition of new works by gallery members for Spring including paintings, sculpture, original prints and fine art ceramics.

See All

No documents found.

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities