Vivienne Albiston

Vivienne Albiston

Vivienne Albiston. 

Always fascinated with groups and collections I regularly use this platform to develop my thrown and hand-built ceramics. Working with multiples has that lovely ability of allowing my vessels to form their own visual ceramic narrative. The simplicity of their shape, which is deliberate, serves to highlight the small differences which exist between the groups.

Raku and smoke firing are the techniques I employ within my ceramic practise.

Wedi fy hudo bob amser gan grwpiau a chasgliadau, rwy’n defnyddio’r llwyfan hwn yn rheolaidd i ddatblygu fy ceramig dafledig ac adeiledig â llaw.  Braf yw gweithio gyda lluosolion,a’u gallu gadael i lestri ffurfio eu naratif gweledol ceramig eu hunain.  Mae symlrwydd eu siâp, sydd yn fwriadol, yn amlygu’r gwahaniaethau bach sy’n bodoli rhwng y grwpiau.  Raku a thanio mwg yw’r technegau rwy’n eu defnyddio o fewn f’ymarfer ceramig. 

http://valbistonceramics.weebly.com/

valbistonceramics@gmail.com

Interested in purchasing from this collection?

FutureExhibitions FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

Friday 29th September 2017 18:00pm - 20:00pm: Talk on Russian Art by Charlotte Leadbeater

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

15th September 2017 - 1st November 2017,

Autumn Exhibition 2017

An exhibition of new works by gallery members for autumn including paintings, original prints and fine art ceramics.

29th September 2017 - 25th October 2017,

Nikita Altay 'Shadows of the Soul'

Nikita Altay is a renowned artist from St Petersburg, Russia

2nd October 2017 - 28th October 2017,

Spotlight - Helen Llewelyn

The new Spotlight Room at King Street Gallery will be showcasing the exiting textile work of gallery member Helen Llewelyn.

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities