Vivienne Albiston

Vivienne Albiston

Vivienne Albiston. 

Always fascinated with groups and collections I regularly use this platform to develop my thrown and hand-built ceramics. Working with multiples has that lovely ability of allowing my vessels to form their own visual ceramic narrative. The simplicity of their shape, which is deliberate, serves to highlight the small differences which exist between the groups.

Raku and smoke firing are the techniques I employ within my ceramic practise.

Wedi fy hudo bob amser gan grwpiau a chasgliadau, rwy’n defnyddio’r llwyfan hwn yn rheolaidd i ddatblygu fy ceramig dafledig ac adeiledig â llaw.  Braf yw gweithio gyda lluosolion,a’u gallu gadael i lestri ffurfio eu naratif gweledol ceramig eu hunain.  Mae symlrwydd eu siâp, sydd yn fwriadol, yn amlygu’r gwahaniaethau bach sy’n bodoli rhwng y grwpiau.  Raku a thanio mwg yw’r technegau rwy’n eu defnyddio o fewn f’ymarfer ceramig. 

http://valbistonceramics.weebly.com/

valbistonceramics@gmail.com

Interested in purchasing from this collection?

No documents found.

FutureExhibitions Current Exhibitions FutureExhibitions

No documents found.

See All
King Street Gallery cooperative includes artists from a wide range of disciplines,including contemporary fine art, ceramics, photographers, stained glass, wood turning, textiles and sculpture.

See all

26th May 2021 - 31st July 2021,

Summer Exhibition 2021

An exhibition of new works by gallery members for Summer including paintings, sculpture, original prints and fine art ceramics.

1st July 2021 - 31st July 2021,

Natalie Chapman - In The Spotlight - July 2021

16th July 2021 - 4th August 2021,

Rouhi Amani- "Regaining Hope" - In The Chate Room at King Street Gallery

See All

Collectorplan ERDF Collaborative Communities