top of page
Amdanom

Mae Oriel King Street yn oriel gelf gyfoes fywiog sydd wedi’i lleoli yng nghanol hen chwarter tref farchnad hanesyddol Caerfyrddin. Rydym yn oriel lwyddiannus dan arweiniad artistiaid, yn arddangos celf gain a chymhwysol, gan gynnwys paentio, cerameg, cerflunwaith, argraffu, ffotograffiaeth a gemwaith. Mae wedi bod ar flaen y gad ym myd celf Gorllewin Cymru ers ei sefydlu yn 2006.

Mae gofod y Brif Oriel yn arddangos gwaith yr aelodau, gyda rhaglen newidiol o waith newydd yn cael ei harddangos yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.  Gyda thua 25 o waith aelodau i'w weld, rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i rywbeth sy'n dal eich llygad! 

Mae'r Stafell Chate yn ystafell hyfryd gyda golau naturiol yn yr oriel, lle rydyn ni'n cynnal sioeau gan artistiaid a grwpiau sy'n ymweld. Gellir llogi’r Stafell Chate hefyd ar gyfer cynnal gweithdai, sgyrsiau ac arddangosiadau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am logi'r gofod hwn.

Mae'r Ystafell Sbotolau yn ofod agos at y brif oriel. Bob mis, mae un o’n haelodau yn curadu eu sioe arbennig eu hunain, gan arddangos ystod o’u gwaith. Mae aelodau wedi manteisio ar y cyfle hwn ac mae bob amser yn gyffrous gweld pa mor greadigol y gallant fod.

Mae'r holl waith ar gael i'w brynu a mynd ag ef gyda chi. Felly, os ydych chi'n chwilio am anrheg arbennig i rywun neu os ydych chi eisiau trin eich hun, mae gennym ni waith celf ar gael ar gyfer ystod eang o gyllidebau. Mae'r oriel wedi'i chymeradwyo gan gynllun Cyngor Celfyddydau Cymru o'r enw Cynllun Casglu. Mae hyn yn cynnig ffordd hawdd di-log o ledaenu taliadau dros sawl mis, ac yn caniatáu ichi brynu darn o gelf hyd at £5000. Cliciwch am fwy o wybodaeth am y Cynllun Casglu.

Dewch draw i weld yr amrywiaeth o gelf sy’n cael ei greu yng Ngorllewin Cymru!

Os ydych chi'n artist proffesiynol ac â diddordeb mewn darganfod mwy am yr hyn sydd ynghlwm wrth ddod yn aelod o'r oriel, cliciwch yma Sut i Ddod yn Aelod

bottom of page