top of page

Aelodau Newydd

Mae gennym  bob amser ddiddordeb mewn clywed gan artistiaid a gwneuthurwyr a hoffai fod yn rhan o'n oriel gydweithredol.

Sut i ddod yn Aelod o Oriel King Street

 

Oriel artistiaid/gwneuthurwyr yw Oriel King Street lle mae pob Aelod yn bartner cyfartal.

Rydym yn ceisio cael cynrychioliad eang o arddulliau a deunyddiau yn yr Oriel.

 

Artist/gwneuthurwr Aelodau yn elwa o:-

 • Bod yn rhan o oriel fywiog gydag artistiaid eraill

 • Cefnogaeth gan gymheiriaid a mentora

 • Gwerthu, cyfarfod y cyhoedd a chasglwyr, siarad am gelf

 • Arddangosfa barhaus o’u gwaith yn yr Oriel, sy’n cynnig gofod rhagorol ar gyfer cyflwyno gwaith, ac ar wefan a chyfryngau cymdeithasol yr Oriel.

 • Llwyfan uchel ei barch ar gyfer gwerthu gwaith gwreiddiol am gyfraddau comisiwn isel iawn (20% ar hyn o bryd) gyda sylfaen eang o ymwelwyr o Dde a Gorllewin Cymru a thu hwnt

 • Llwyfan ffisegol i ategu unrhyw bresenoldeb ar-lein sydd ganddynt

 • Presenoldeb corfforol cryf a hyrwyddir yn ardal Gorllewin Cymru.

 

Aelodau:-

 • Talu aelodaeth fisol (£35 y mis ar hyn o bryd, treth i'w thynnu)

 • Treuliwch tua diwrnod y mis yn stiwardio'r oriel, gyda'r cyfle i gwrdd ag ymwelwyr/casglwyr

 • Cyfrannu at redeg yr Oriel, a chyfarfod yn rheolaidd i drafod ei chynnydd

 • Cael y cyfle i lwyfannu arddangosfeydd unigol yn y Chate Room, gyda chyfraddau ffafriol yr Aelodau ar gomisiwn ar werthiannau, ac yn yr ystafell 'sbotolau' ar sail dreigl.

 

I wneud cais i ddod yn Aelod:

 

 • E-bostiwch ni yn gallery@kingstreetgallery.co.uk gyda'ch CV a chwe delwedd o'ch gwaith neu ddolen i'ch gwefan (yn amodol ar: 'Gwneud cais am aelodaeth')

 • Yna rydym yn dosbarthu'r wybodaeth hon i'n haelodaeth bresennol ac os ydym yn credu y byddech yn gwneud 'ffit' cyfredol, rydym yn eich gwahodd i wneud cyflwyniad byr, cyfeillgar ac anffurfiol pan allwn edrych ar eich gwaith gwreiddiol. 

bottom of page