top of page
billy.jpeg
Billy Adams

Crochenydd yw Billy Adams y mae ei gwaith yn ymdrin ag archwilio ac arbrofi ag agweddau ar dirwedd. Mae'n gweithio o fewn fformat y llestr, gan gyfuno gweadau a lliwiau i roi cipolwg agos i'r gwyliwr ar ei olwg breifat ar serameg. Mae'r byd hwn yn gyfuniad o strwythurau a ffurfiau sy'n rhyngweithio ag elfennau o waith dyn, gan ysgogi'r gwyliwr i gwestiynu gwerth llestr fel darn o gerflunwaith.

Mae'n well gan Billy aros o fewn tiriogaeth y llong. Mae ymylon, dolenni, gwefusau a chydbwysedd yn gyffredin o fewn cerameg draddodiadol, ond eto mae'n eu defnyddio mewn strwythur integredig unigryw sy'n eu dyrchafu y tu hwnt i'w swyddogaeth adnabyddadwy eu hunain ac felly'n rhoi ystyr arall iddynt. Mae eu ffurfiau terfynol yn cael eu cydnabod fel jygiau, powlenni a llestri; fodd bynnag, mae'r rhain yn cynrychioli dadleuon dwys ynghylch materion sy'n ymwneud â chanfyddiad a chof unigolyn o dirwedd sy'n newid yn barhaus.

bottom of page