top of page
Carole Fletcher.jpg
Carole Fletcher

Graddiais fel myfyriwr aeddfed gyda Gradd Astudiaethau Dylunio o Brifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant yn 2017.  Yn ystod y radd amlddisgyblaethol hon archwiliais botensial trawsnewidiol tecstilau.

Rwy'n gweithio gyda ffibrau naturiol a phrosesau araf fel ffeltio â llaw, cerflunio, lliwio, shibori, argraffu, coladu, pwytho ac applique.  Rwy'n mwynhau'r syniad o archwilio prosesau sy'n gysylltiedig â hanes cymdeithasol ond o'i ddefnyddio mewn cyd-destun cyfoes yn awgrymu syniadau a dehongliadau newydd.

Daw ysbrydoliaeth o arsylwi’n agos ar liwiau, ffurfiau, patrymau a gweadau o fewn ffenomenau naturiol neu wrthrychau a ddarganfuwyd.  Rwy'n defnyddio ffotograffiaeth, braslunio, peintio a samplu i ddatblygu syniadau. Ar ryw adeg mae'r rhyngweithio rhwng y deunyddiau a ddewiswyd, y broses a'r pwnc yn cymryd eu bywyd eu hunain! Wedi'i wreiddio yn fy Ymarfer mae parch at yr amgylchedd: Rwy'n lleihau gwastraff, yn ailgylchu'r hyn a allaf, yn defnyddio sgil-gynhyrchion, yn osgoi llygryddion ac yn defnyddio naill ai llifynnau a thoddiannau naturiol neu effaith isel.  

Arddangosfeydd y Gorffennol : Oriel y Parc, Tyddewi, (Mehefin 2017 a 2019), Arddangosfa Haf Waunifor, (2018),  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, (2018), Canolfan Dreftadaeth Llanwrtyd, 2021.

  • Instagram
bottom of page