top of page
Yr Artist.jpeg
Elaine Graham

Yn enedigol o Vancouver, Canada, dechreuodd Elaine beintio pan oedd hi bron yn oed wedi’i hysbrydoli gan y mynyddoedd, y môr a’r coedwigoedd cyntefig o’i hamgylch.  Gyda gradd Celfyddyd Gain o Brifysgol Toronto, a nifer o ragoriaethau graddedig, gan gynnwys sioe yng Ngholeg Celf Ontario, ymfudodd i’r DU ac yn 2003 sefydlodd stiwdio yng Nghymru, wedi’i thynnu gan natur elfennol y dirwedd.  Mae Elaine, sy’n aelod hirsefydlog o gydweithfa artistiaid Oriel Stryd y Brenin yng Nghaerfyrddin, yn cynnal gweithdai paentio ac arddangosion mewn orielau ledled Cymru gan gynnwys sioe unigol flynyddol yng Ngerddi Aberglasne, Llandeilo.  

 

“Rwy’n cael fy swyno gan egni gwyllt y môr, yr awyr a’r dyffrynnoedd, a’r modd y mae ail-batrwm caleidosgopig parhaus o olau, cysgod a lliw yn newid eu hwyliau mewn eiliad.  Fy angerdd a’m hymlid llafurus yw dal hud yr eiliadau hyn i ddyrchafu ac ysbrydoli eraill fel y gwnânt fi.”

bottom of page