top of page
Geoff Brown
Geoff Brown

Mae Geoff Brown yn artist cain a raddiodd o Ysgol Gelf Camberwell yn Llundain yn 1970. Mae wedi cael arddangosfeydd unigol yn Chapter Arts yng Nghaerdydd yn ogystal ag Oriel Smith ac Oriel 5 Dryden Street yn Llundain. Mae hefyd wedi arddangos mewn nifer  arddangosfeydd grŵp gan gynnwys Oriel Chenil Chelsea yn ogystal ag arddangosfa deithiol Gwobr Portreadau Cymru mwy diweddar a oedd yn cynnwys Oriel Gelf Williamson Lerpwl, Neuadd Dewi Sant Caerdydd a Theatr Clwyd yng Ngogledd Cymru.

Mae Geoff yn byw yn ei dref enedigol, Rhydaman ac mae ganddo gysylltiad hir â Chaerfyrddin, ar ôl bod yn Bennaeth Celf yn Ysgol Ramadeg yr Hen Ferched ac yn Ysgol QE Maridunum o 1978 i 2003. O 2004-13 bu’n diwtor rhan amser i Prifysgol Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae’n diwtor rhan amser gyda WEA Cymru tra’n canolbwyntio fwyfwy ar ei waith ei hun fel artist. Ymhlith ei gasgliadau o'i waith mae paentiad yng nghasgliad Sir Gaerfyrddin yng Nghaerfyrddin.

Mae ei waith presennol yn amrywio o gynrychioliadol/ffoto-realydd agos i baentiadau proses haniaethol. Mae'r gwaith cynrychioliadol yn aml yn defnyddio pynciau bob dydd fel tirwedd drefol, treflun a chyfansoddiadau ffigurol traddodiadol. Nid oes gan y gweithiau haniaethol unrhyw gysylltiadau uniongyrchol â realaeth a chânt eu cynhyrchu gydag elfen gref o broses a lliw er ei fwyn ei hun.

bottom of page