top of page
Gwefan Newydd Hilary KSG 2 Closeup.jpg
Hillary Coole

Mae'r ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith yn cymryd ei wreiddiau o ffotograffau teuluol rhyfeddol fy mam, Dorothy Marjorie Coole, yn gwisgo ffrogiau lliwgar, patrymog iawn yn ystod y 1950au, a hefyd ei hatgofion o'r oes ddylanwadol honno ar gyfer ffasiwn a dylunio. Cefais fy ngeni ddiwedd y 1950au ac rwy'n cofio ein cartref teuluol cyntaf a llawer o'r lliwiau a'r patrymau o'r rhan gynnar honno o fy mywyd. Roedd sgwrsio â mam a gofyn iddi ysgrifennu ei meddyliau a'i theimladau o'r amser y mae'r delweddau hyn yn eu darlunio yn rhoi gwir ymdeimlad i mi o fy lle yn y byd. Felly mae'r gyfres hon o waith wedi dod yn Gasgliad Gwisg Dorothy Marjorie.

Fy mwriad yw ennyn nodau hwyl, emosiwn ac iwtopaidd y 1950au trwy gynhyrchu dehongliadau lliwgar, cerfluniol a chyfoes o oes anffaeledig yn fy mywyd.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page