top of page
Ystafell Chate

Paula Hallam
28 Mehefin - 17 Gorffennaf 2024

Rwy'n artist, yn wreiddiol o Swydd Lincoln. Mae'r iaith weledol rwy'n ei defnyddio'n cael ei dylanwadu'n ddwfn gan fy ieuenctid, cariad at dirweddau dramatig a'u synnwyr o le. Ar ôl cwblhau fy ngradd Celf Gain yn Ysgol Gelf Coventry, mae teithio wedi dod yn rhan hanfodol o'm hymarfer. Rwy'n treulio cymaint o amser ag y gallaf mewn llawer o gyrchfannau anghysbell Prydain i baentio a thynnu yn yr awyr agored.

Rwy'n canolbwyntio ar ddefnyddio lliw fel cyfrwng i fynegi emosiynau a sut y gellir aneglur y llinell rhwng y darluniadol a'r haniaethol, gan greu byd newydd cyffrous o baent sy'n dianc o bwysau moderniaeth a'r cyffredin.

Mae paentiadau'n aml yn dechrau ar yr awyr plein ar ffurf brasluniau wedi'u gwneud o bensil, creon neu baent. Yn ôl yn y stiwdio, rwy'n gweithio'n bennaf gydag acryligau, gan adeiladu haenau cymhleth o liw tryloyw i gyrraedd cyrchfan a ddymunir. Lleoliadau o arwyddocâd arbennig i mi yw Sir Benfro, Gogledd Norfolk a Swydd Derby.

bottom of page