top of page
IMG_20191010_153247_resized_20240205_104804750_edited.jpg
Mick Morgan

Astudiais cerameg yng Ngholeg Celf Caerdydd o 1971-1974. Sefydlais fy stiwdio gyntaf yng Ngwenfô yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y coleg. Ym 1975 sefydlais fy stiwdio bresennol yn Nhalog, Caerfyrddin ac rwyf wedi byw a gweithio yma yn hapus ers hynny. Dros y blynyddoedd rwyf wedi adeiladu nifer o odynau pren yn amrywio o 30 troedfedd sgwâr i 200 cu.ft. Adeiladais fy odyn bresennol 150 troedfedd. bwystfil nwy gyda phorthladdoedd soda ym 1990. Rwy'n gwneud fy holl glai a gwydredd fy hun.

Mae'r rhan fwyaf o fy ngwaith yn cael ei ddechrau ar y llyw ac o'r fan honno gall fynd trwy lawer o newidiadau. Gall y potiau gael eu torri, eu hystumio, eu hailadeiladu neu hyd yn oed eu gadael fel ffurfiau syml wedi'u taflu. Rwy'n taenu slipiau ac yn llosgi'r darnau cyn tanio raku.

Rydym yn ffodus ein bod yn byw mewn dyffryn diarffordd hardd ymhell o'r dyrfa wallgof ac er nad yw fy nyluniadau'n cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan natur dwi'n defnyddio deunyddiau naturiol yn unig ac felly'n tueddu at liwiau naturiol.

bottom of page