top of page
philip photo.jpg
Philip Huckin

Yn ganolog i fy ngwaith mae tirwedd Ceredigion, y mynyddoedd, y bryniau a’r arfordir, sy’n ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth. Yma mae ffiniau naturiol ac o waith dyn yn diffinio'r dirwedd: llinellau'r caeau a ddiffinnir gan goed, sietynnau a chloddiau; dyffrynnoedd yr afonydd yn torri ac yn ymdroelli drwy'r dirwedd; y ffin rhwng yr ucheldir a'r dirwedd fugeiliol islaw; a'r ffermydd, aneddiadau ac adfeilion sy'n cyfeirio at orffennol hanesyddol a diwylliannol dwfn Ceredigion.

 

Mae Philip Huckin wedi arddangos gwaith mewn orielau Cymraeg a Saesneg ac mae ganddo waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat Cymreig, DU a rhyngwladol.

Casgliadau Cenedlaethol Cymru

Oriel MOMA Machynlleth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrau

Hud Afon Arth-Gwasg Gwynfil, 2015

Ysbryd Ystrad Fflur-Gwasg Gwynfil, 2015

Cwm y Wrach-Atebol, 2020

bottom of page