top of page
0d4614b7f6364667b0f969ca28795ddf.jpg
Ray Burnell

Mae Ray Burnell yn beintiwr tirluniau cyfoes, ac fel dysgwr Cymraeg mae ganddo ddiddordeb yn y cysylltiadau rhwng tirwedd, hanes ac iaith.
Mae'n peintio mewn olew yn bennaf ond yn ddiweddar mae wedi rhoi cynnig ar gelf cyfrwng cymysg ac wedi dechrau cyflwyno deunyddiau fel tywod a llechi ac ati i ychwanegu gweadau diddorol a siapiau haniaethol i beintio tirwedd / morlun.
Mae Ray yn mynd i beintio aer un diwrnod yr wythnos yn y gwanwyn a'r haf. "Mae peintio allan yn y tirlun yn brofiad hollol wahanol i beintio yn y stiwdio. Mae peintio tu allan yng ngorllewin Cymru yn her weithiau, gyda golau cyfnewidiol, tywydd……….a bywyd gwyllt o bryfed meirch blin i frechdan yn dwyn merlod Preseli!"

www.rayburnell.co.uk 

  • Facebook
bottom of page