top of page
Tanya Rotherfield
Tanya Rotherfield

Fel gwneuthurwr printiau, mae fy holl ddelweddau yn dechrau bywyd yn fy llyfr braslunio ac yna’n cael eu tynnu i’r raddfa lawn, eu gwrthdroi a’u trosglwyddo i blatiau leino neu bren.  Mae'r rhan fwyaf o'm delweddau yn cynnwys tri phlat neu fwy, gyda phob plât yn dal inc lliw gwahanol.  Yna caiff yr holl blatiau hyn eu incio'n unigol â llaw.  Yna trosglwyddir yr inc hwn i un ddalen o bapur trwy argraffu pob plât un ar y tro gan greu'r haenau o liw sy'n ffurfio'r ddelwedd derfynol.  Hyn dwi'n ei wneud ar hen wasg ysgythru â llaw yn fy stiwdio.  Mae'r inciau a'r cyfryngau glanhau a ddefnyddir i argraffu fy nelweddau yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

 

Mae 'Llenwi'r Gwag' yn gyfres newydd o weithiau a grëwyd fel ymateb uniongyrchol i'r cyfyngiadau cymdeithasol annisgwyl yn 2020/21.  Penderfynais ar fodolaeth y cloeon y byddwn yn gwneud y tro hwn yn gynhyrchiol fel y gallwn edrych yn ôl arno gyda rhywfaint o bositifrwydd.

Mae Filling the Void yn ddehongliad darluniadol o'r arafu mewn bywyd yn ystod y cyfyngiadau symud lle cafodd teithio i'r gwaith, siopa ac ymweld â phobl eu disodli gan ymrwymiadau dyddiol amgen o daith gerdded foreol o amgylch y parc, gofalu am y rhandir, gweithio gartref a dysgu chwarae'r rhandir. melodeon.  Ar ôl cael y cyfnod annisgwyl hwn o amser i fyfyrio ar fy mywyd, rwyf wedi sylweddoli pwysigrwydd fy ffydd a’n gwarcheidiaeth o’r blaned brydferth hon.

Mae'r delweddau hyn yn dangos siapiau gwag yn cael eu llenwi gan ddiddordebau newydd sy'n cychwyn rhyngweithiadau canlyniadol â'r amgylchedd cyfagos.

 

Mae 'Guardians' yn gyfres newydd arall o weithiau sy'n cydredeg â 'Filling the Void'.

Mae’r delweddau hyn yn dangos ein diffyg ymrwymiad i warchodaeth y blaned a’m pryder ynghylch yr ymdeimlad cyffredinol o hawl bersonol i gael a gwneud beth bynnag a fynnwn heb fawr o sylw, os o gwbl, i’r canlyniadau amgylcheddol.

Mae’r pysgod, y pangolin, y crwbanod, y madfall a’r crëyr glas yn fy nelweddau yn cynrychioli rhai o’r creaduriaid a fyddai’n elwa o’r newid cadarnhaol y gallem ei wneud drwy ddefnyddio ein pŵer prynu i leihau pecynnu, hyrwyddo lles anifeiliaid a symud economi’r byd i ffwrdd o dwf parhaus a tuag at gynaliadwyedd hirdymor.  Mae'r tai pren ar stiltiau sy'n ymestyn yn gyson yn adleisio'r ras yn erbyn codiad yn lefel y môr.

bottom of page