top of page
Yvonne Kelly
Yvonne Kelly

Ar ôl oes o beintio, arbrofi ac alcemi rwy’n dal i ymdrechu i gynhyrchu gwaith sy’n mynegi fy emosiynau mewnol, ar ffurf peintio haniaethol mae fy ngwaith yn mynd i’r afael â’r aruchel ynghyd ag ymwybyddiaeth ofodol a golau.

 

Trwy liwiau rwy'n ceisio gwneud i'm gwaith 'ganu' ac rwy'n cael fy nhynnu bob amser at hoff balet o felan, porffor a gwyrddlas. Mae’r cyfuniadau hyn o liw yn gweddu i’r pwnc sydd wedi fy swyno am byth, sef cefnforoedd a moroedd y Byd. Yn feithringar ac yn farwol dwi'n sefyll mewn syfrdandod ac yn sylweddoli mai dim ond brycheuyn yn y Bydysawd yw dyn.

bottom of page